Vegetation development on salt-marsh flats after disappearance of the tidal factor

K. Van Noordwijk-Puijk, W.G. Beeftink, P. Hogeweg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-13
  TijdschriftPlant Ecology
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit