Vegetation dynamics in retrospect and prospect introduction to the Proceedings of the Second Symposium of the Working Group on Succession Research on Permanent Plots

W.G. Beeftink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)101-105
  TijdschriftPlant Ecology
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit