Vegetation dynamics in the salt marshes as a consequence of some traditional cultural practise of man

W.G. Beeftink, M.C. Daane, W. De Munck, J. Nieuwenhuize

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)279-298
  TijdschriftPhytocoenosis
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift1-4
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit