Vegetation response to experimental and natural disturbance in two salt- marsh plant communities in the southwest Netherlands

J. De Leeuw, L. Apon, P.M.J. Herman, W. De Munck, W.G. Beeftink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)279-288
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume30
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit