Vegetation succession and herbivory in a salt marsh: changes induced by sea level rise and silt deposition along an elevational gradient

H. Olff, J. De Leeuw, J.P. Bakker, R.J. Platerink, H.J. Van Wijnen, W. De Munck

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Vegetation succession and herbivory in a salt marsh: changes induced by sea level rise and silt deposition along an elevational gradient'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences