Vegetation transitions drive the autotrophy–heterotrophy balance in Arctic lakes

Suzanne McGowan (Co-auteur), N. John Anderson, Mary E. Edwards, Emma Hopla, Viv Jones, Pete G. Langdon, Antonia Law, Nadia Solovieva, Simon Turner, Maarten van Hardenbroek, Erika J Whiteford, Emma Wiik

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vegetation transitions drive the autotrophy–heterotrophy balance in Arctic lakes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences