Vegetative reproduction by species with different adaptations to shallow-flooded habitats

J.P.M. Lenssen, F.B.J. Menting, W.H. Van der Putten, C.W.P.M. Blom

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Vegetative reproduction by species with different adaptations to shallow-flooded habitats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Medicine & Life Sciences