VEGF levels in plasma in relation to platelet activation, glycemic control, and microvascular complications in type 1 diabetes.

R.O. Schlingemann, C.J.F. Van Noorden, M.J.M. Diekman, A. Tiller, J.C.M. Meijers, P. Koolwijk, W.M. Wiersinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1629-1634
TijdschriftDiabetes Care
Volume36
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit