Vegfc/Flt4 signalling is suppressed by Dll4 in developing zebrafish intersegmental arteries.

B.M. Hogan, R. Herpers, M. de Witte, H. Helotera, K. Alitalo, H.J. Duckers, S. Schulte-Merker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vegfc/Flt4 signalling is suppressed by Dll4 in developing zebrafish intersegmental arteries.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences

Business & Economics