Veiled Bilingualism and Editing the Erasmi Opera Omnia (ASD)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)49-59
TijdschriftVariants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship
Nummer van het tijdschriftTexts Without Borders. Multilingualism and Textual Scholarship
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit