Veiligheid van onze persoonlijke data

H.D. Tjalsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Dit artikel gaat over de opslag en het gebruik van persoonsgegevens, die onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens WBP vallen, door repositories, in het bijzonder repositories voot research data. Speciaal wordt ingegaan op de vraag waar een repository op moet letten wanneer persoonsdata worden opgeslagen en/of ter beschikking gesteld.
Vertaalde titel van de bijdrageThe safety of our personal data
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-26
Aantal pagina's3
TijdschriftInformatie Professional
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Keywords

  • Privcaygevoelige data
  • Persoonsgegevens
  • WBP
  • Repository

Citeer dit