Veldonderzoek voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen

H.F.G. Van Dijk, L. Brussaard, F. Baerselman, Th.C.M. Brock, E. Van Donk, M.A. Van der Gaag, C.A.M. Van Gestel, H. De Heer, N. Van der Hoeven, F.M.W. De Jong, A.M. van der Linden, P.C.M. Van Noort, P.A. Oomen, A. Stein, L.E.M. Vet, P.J.M. Van Vliet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  62 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)136-139
  TijdschriftGewasbescherming
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit