Ventromedial arcuate nucleus communicates peripheral metabolic information to the suprachiasmatic nucleus.

C.-X. Yi, J. van der Vliet, J. Dai, G. Yin, L. Ru, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ventromedial arcuate nucleus communicates peripheral metabolic information to the suprachiasmatic nucleus.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences