Venturia Canescens parasitizing Poldia-Interpunctella - host vulnerability - a matter of degree

S.M. Sait, R.A. Andreev, M. Begon, D.J. Thompson, J.A. Harvey, R.D. Swain

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)199-201
Aantal pagina's3
TijdschriftEcological Entomology
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit