Veranderingen in bodem en vegetatie van de voormalige slikken en schorren langs het Veerse Meer. (Changes in the soil and vegetation of the former marshes along the Veerse Meer)

W.G. Beeftink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)2-8
  TijdschriftDriemaandelijks Bericht Deltawerken
  Volume41
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit