Veranderingen in de primaire productie in de Grevelingen na de afdammingen in 1971. - (Changes in the primary productivity in Lake Grevelingen after the closure)

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)271-274
  TijdschriftVakblad voor Biologen
  Volume57
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit