Veranderingen in de vegetatie in relatie tot milieudynamiek. (Changes in the vegetation in relation to environmental dynamics)

W.G. Beeftink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)59-77
  TijdschriftContactblad voor Oecologen
  Volume15
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit