Veranderingen in Friese werkwoordclusters

O.N.C.J. Koeneman, E. Postma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

387 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)124-145
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit