Veranderingen in het boerenbedrijf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

157 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-22
Aantal pagina's1
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume21
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit