Verb inflection in the SAND

E. Tjong Kim Sang

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

Samenvatting

This report describes in detail the steps which need to be taken to repeat studies performed with the data from the Syntactic Atlas for the Dutch Dialects (SAND).
Originele taal-2Engels
UitgeverijMeertens Instituut
Aantal pagina's13
StatusGepubliceerd - 21 okt. 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Verb inflection in the SAND'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit