Verb Projection Raising in het Nederlands

H. Broekhuis, Hans den Besten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

242 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-34
Aantal pagina's14
TijdschriftSpektator
Volume21
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit