Verbal working memory is related to the acquisition of cross-linguistic phonological regularities

E. Bosma, W.J. Heeringa, E. Hoekstra, A.P. Versloot, Elma Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Psychology
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 sep 2017

Citeer dit