Verbal working memory is related to the acquisition of cross-linguistic phonological regularities

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Psychology
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 sep. 2017

Citeer dit