Verbondenheid beschermt oudere migranten tegen ernstige eenzaamheid

T. Fokkema, J. Klok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

82 Downloads (Pure)

Samenvatting

Oudere migranten zijn vaker eenzaam dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Er is nog maar weinig bekend over de specifieke oorzaken hiervan, noch wat er kan worden gedaan om zich te wapenen tegen ernstige eenzaamheid. Reden voor de Vrije Universiteit en het NIDI om een nieuw onderzoek te starten. De eerste resultaten laten zien dat Turkse en Marokkaanse oudere migranten minder sterk eenzaam zijn wanneer zij zich verbonden voelen met de Nederlandse samenleving of met hun eigen etnische groep.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume32
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit