Verbreiding en oorzaak van h-procope en h-prothese in het Middelnederlands

Nicoline van der Sijs, M. Rem, Marjolein van Os

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

122 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTaal & Tongval
Volume69
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit