Verdedigbare huizen in middeleeuws Friesland, in Bouwen in Baksteen, themanr. van:

P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

521 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-25
TijdschriftStad & Lande
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit