‘Verengd verleden. Kanttekeningen bij het eindexamen geschiedenis voor havo-vwo 2007 en 2008’,

R. Raben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftKleio
Volume2006
Nummer van het tijdschriftdec
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit