Verenigingsverslag vergadering 18 oktober 1980. Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)605-608
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume125
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit