Verenigingsverslag vergadering 21 februari 1981, Utrecht. Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1142-1142
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume125
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit