Vergelijkend oecologisch veldonderzoek aan waterslakken in het Deltagebied. (Comparative ecological field research on water slugs in the Deltaic area)

C. Den Hartog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)1086-1091
  TijdschriftCorrespondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging
  Volume105
  StatusGepubliceerd - 1963

  Citeer dit