Vergelijkend onderzoek naar het zoekgedrag van sluipwespen. Deel 2. Gastheerdetectie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)157-159
TijdschriftVakblad voor Biologen
Volume65
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 1985
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit