Vergelijking van de genoomsequenties en metabolietprofielen van vijf Lysobacter-stammen geïsoleerd uit de bodem

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)120
TijdschriftGewasbescherming
Volume45
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit