Vergelijking van de genoomsequenties en metabolietprofielen van vijf Lysobacter-stammen geïsoleerd uit de bodem

I. De Bruijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)120
TijdschriftGewasbescherming
Volume45
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit