Vergelijking van regionale demografische trends: een nieuwe typologie van gemeenten in Nederland

J.A.A. de Beer, P. Ekamper, N.L. van der Gaag

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelWetenschappelijk

Samenvatting

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengen driejaarlijks een regionale bevolkings- en huishoudens­prognose uit. Deze prognose geeft voor alle gemeenten in Nederland een beeld van de bevolkings- en huishoudens­ontwikkelingen in de komende drie decennia. De meest recente prognose dateert van september 2016. Het algemene beeld dat uit de prognose naar voren komt is een sterke groei voor de vier grote steden, een iets minder sterke groei voor de middelgrote steden en een groeitempo ruim onder het landelijk gemiddelde voor de overige gemeenten. Binnen deze drie groepen van gemeenten zijn er echter ook verschillen. Zo zijn diverse steden aan de randen van Nederland al aan het krimpen terwijl voor een aantal middelgrote steden juist een hoge groei wordt voorzien. Maar in hoeverre zijn deze verwachte trends en verschillen al zichtbaar in de bevolkings- en huishoudens­ontwikkelingen in de afgelopen decennia?
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2017

Publicatie series

NaamNIDI-Webartikelen
Nr.2017-01

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vergelijking van regionale demografische trends: een nieuwe typologie van gemeenten in Nederland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit