Vergrijzing en het onderschatte belang van informele kennisverwerving: een onderzoek onder werkgevers en werknemers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Downloads (Pure)

Samenvatting

Terwijl een meerderheid van de werkgevers zich ervan bewust is van dat het aandeel ouderen binnen hun organisatie de komende tien jaar zal stijgen, is het veel minder duidelijk hoe productiviteitsverlies met het ouder worden het beste kan worden voorkomen. Dit artikel wijst op het belang van het informele leren.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)52-65
TijdschriftM & O: Tijdschrift voor Management en Organisatie
Volume62
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit