Vergrijzing: ramp of uitdaging: oorzaken en sociale gevolgen

C.M. Fokkema, P.A. Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

482 Downloads (Pure)

Samenvatting

De veranderingen in het demografische landschap van Nederland zijn snel gegaan.Wetenschappers en politici zijn nog druk bezig met het in kaart brengen van die veranderingen en het doorgronden van hun betekenis. Er is ook veel negativisme en mythevorming. Dit geldt vooral wanneer over onze vergrijzende samenleving wordt gesproken. Rampenscenario’s worden geschetst: de gezondheidszorg en de AOW worden onbetaalbaar, de kosten van de pensioenen zullen exponentieel toenemen, de arbeidsmarkt zal verstarren en de capaciteit van de mantelzorg zal ontoereikend zijn. Het gebrek aan demografische basiskennis in veel van deze toekomstschetsen is opvallend. Daarom hier een beeld dat de demografische realiteit minder geweld aandoet.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit