Vergrijzing sterker in kleine gemeenten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

160 Downloads (Pure)

Samenvatting

GERONGRAFIEK
In absolute aantallen wonen de meeste ouderen in de grotere steden, en dan vooral in de Randstad. Relatief gezien is het aandeel ouderen echter het grootst in de kleinere gemeenten en de minst verstedelijkte gebieden.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26
TijdschriftGeron
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit