Vergrijzing wereldwijd: eerder oud dan rijk?

N.L. van der Gaag, L.J.G. van Wissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Niet alleen Europa vergrijst. Vroeger of later zullen alle landen volgen. Alleen het tempo van vergrijzing verschilt van land tot land. Terwijl in Europa de meeste landen een relatief lange tijd hebben gehad om zich op de gevolgen van de vergrijzing voor te bereiden, lopen veel landen in Azië het risico eerder oud dan rijk te zijn. Ook in Afrika, waar de vergrijzing op dit moment nog ver weg is, zal het aantal ouderen de komende decennia in rap tempo gaan stijgen. Als dit echter samengaat met een forse daling van het kindertal en verbetering van de economie zijn er op termijn voor Afrika wellicht nog kansen om eerder rijk dan oud te zijn.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftGeron
Volume21
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - dec. 2019

Citeer dit