Verhalen uit de volksmond. Uit de verzamelpraktijk van Cornelis Bakker, arts te Broek in Waterland'

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

159 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)383-398
Aantal pagina's16
TijdschriftBroeker Bijdragen
Volume43
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit