Verhoogde activiteit van stressregulerende systemen bij de ziekte van Alzheime

W.J.G. Hoogendijk, G. Meynen, M.G. GFeenstra, P. Eikelenboom, W. Kamphorst, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-23
TijdschriftTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume32
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit