Verhoogde vasopressine productie gedurende ouderdom en dementie

R. Ravid, D.F. Swaab, E. Fliers, J.E. Hoogendijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)136-140
TijdschriftTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume177
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit