Verifiable single nucleotide polymorphisms of the internal transcribed spacer 2 region for the identification of 11 Malassezia species

George Gaitanis, Vincent Robert, Aristea Velegraki

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)214-7
  Aantal pagina's4
  TijdschriftJournal of Dermatological Science
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - sep 2006

  Citeer dit