Verkenning Bevolking 2050; Inventarisatie van toekomstverkenningen

J.A.A. de Beer (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

9 Downloads (Pure)

Samenvatting

Achtergronddocument Verkenning Bevolking 2050, NIDI/CBS/CPB/PBL/RIVM/SCP. Bijlage 1 bij brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer, 18 december 2019.

Op verzoek van negen ministeries voeren het NIDI, CBS, CPB, SCP, PBL en RIVM onder de naam Verkenning Bevolking 2050 onderzoek uit naar de gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking halverwege deze eeuw op tal van maatschappelijke terreinen. Als eerste stap is een inventarisatie gemaakt van beschikbare toekomstverkenningen. Dit rapport bevat een overzicht van recent gepubliceerde toekomstverkenningen op het gebied van bevolking, fysieke omgeving (wonen, mobiliteit, energie), onderwijs en opleiding, economie en arbeidsmarkt, het sociale en culturele domein en gezondheid en zorg. Daarbij is voornamelijk naar verkenningen voor Nederland als geheel gekeken, en niet zozeer naar studies die alleen op een specifieke regio of gemeente betrekking hebben.
Originele taal-2Nederlands
StatusGepubliceerd - dec 2019

Onderzoekersoutput

Bevolking 2050 in beeld, Drukker, diverser en dubbelgrijs

de Beer, J. A. A. (redactie), jul 2020

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

Open Access
Bestand

Demografische toekomsten van Nederland geschetst

de Beer, J. A. A., 07 jul 2020, In : Demos: bulletin over bevolking en samenleving. 36, 7

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Open Access

Pers/Media

We krijgen te maken met dubbele vergrijzing

Joop de Beer

01/09/2020

1 Mediabijdrage

Pers / media: Expertcommentaar

Laat ze maar komen die migranten

15/07/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Citeer dit