Verlanding in laagveenpetgaten: Speerpunt voor natuurherstel in laagvenen

R. Loeb, J. Geurts, G. van Dijk, W. Weijs, J. van Belle, E.S. Bakker, L. Lamers, W. Rip, R. van Leeuwen, J. van Diggelen, C. Cusell, A. Kooijman, B. van Geel, A. Smolders, J. Roelofs

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

734 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijB-Ware Research Centre
Aantal pagina's179
StatusGepubliceerd - 01 apr 2015

Citeer dit

Loeb, R., Geurts, J., van Dijk, G., Weijs, W., van Belle, J., Bakker, E. S., Lamers, L., Rip, W., van Leeuwen, R., van Diggelen, J., Cusell, C., Kooijman, A., van Geel, B., Smolders, A., & Roelofs, J. (2015). Verlanding in laagveenpetgaten: Speerpunt voor natuurherstel in laagvenen. B-Ware Research Centre.