Veronaea botryosa: molecular identification with amplified fragment length polymorphism (AFLP) and in vitro antifungal susceptibility

H. Badali, S.A. Yazdanparast, A. Bonifaz, B. Mousavi, G.S. de Hoog, C.H.W. Klaassen, J.F.G.M. Meis

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Veronaea botryosa: molecular identification with amplified fragment length polymorphism (AFLP) and in vitro antifungal susceptibility'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences

    Agriculture & Biology