Verontreiniging van het oppervlaktewater door het lozen van stoffen, gebruikt voor reinging en ontsmetting van melkapparatuur.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijIntern rapport Provinciale Waterstaat Utrecht, afdeling Waterkwaliteit, nr. PWU-6
StatusGepubliceerd - 1983
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit