Veroudering en de ziekte van Alzheimer: de ontwikkeling van een nieuwe onderzoekslijn binnen het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek

D.F. Swaab, E. Goudsmit, E. Fliers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-6
TijdschriftVerband
Volume12
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit