Verrucomicrobial community structure and size as indicators for changes in chemical factors linked to soil fertility

Acácio A. Navarrete, T. Soares, R. Rosetto, J.A. Van Veen, S.M. Tsai, Eiko E. Kuramae

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

66 Citaten (Scopus)
360 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Verrucomicrobial community structure and size as indicators for changes in chemical factors linked to soil fertility'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences