Vers une histoire vraiment culturelle de la mode: l'exemple de la peinture néerlandaise au XVIIe siècle.

H.W. Roodenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftApparence(s)
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit