Verslag seminar ‘Inspiratie uit de verte: Reacties op de Russische Revolutie in de Nederlandse wereld’

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageReport of the seminar 'Inspiration from afar: The reception of the Russian Revolution in the Dutch world'
Originele taal-2Nederlands
StatusGepubliceerd - 21 nov. 2016

Citeer dit