Verslag van Perspectives on Contemporary Legend, 20e congres van de International Society for Contemporary Legend Research, Sheffield, Engeland, 24-27 juli 2002 (gevolgd door een bezoek aan Wiltshire)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMeertens Bulletin
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit