Verspreiding en biologie van Haustorius arenarius, de zandvlokreeft, in Nederland (Crustacea, Amphipoda). (Distribution and biology of Haustorius arenarius in the Netherlands (Crustacea, Amphipoda))

W.J.M. Vader

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)49-58
  TijdschriftZoölogische Bijdragen
  Volume11
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit